Poznanie potrzeb klienta – tu wszystko się zaczyna

Współpracę z każdym Klientem chcielibyśmy rozpoczynać od rozpoznania potrzeb ubezpieczeniowych poprzez poznanie charakterystyki jego działalności. Początkowe działania skupione są na pozyskaniu szeregu informacji dotyczących procesów związanych z działalnością, ich ekspozycją na ryzyko oraz możliwych scenariuszy zdarzeń szkodowych.  Kolejnym elementem procesu jest dokonanie audytu funkcjonujących umów ubezpieczenia i zaprezentowania ich istotnych wad.

Ryzyko – ustalenie założeń programu ubezpieczeniowego

Kolejnym kamieniem milowym w procesie zakupu programu ubezpieczeniowego jest ustalenie apetytu organizacji na ryzyko, tolerancji poziomu strat oraz istotności ryzyk związanych z prowadzoną działalnością. Jest to kluczowy moment, w którym wspólnie z Partnerem budujemy model wariantowego programu ubezpieczeniowego, który będzie stanowił wierne odzwierciedlenie potrzeb i oczekiwań.

Poszukiwanie rozwiązań ubezpieczeniowych

Dopiero w tym miejscu rozpoczyna się praca „tradycyjnego” brokera ubezpieczeniowego. Pytanie dlaczego? Odpowiedź jest bardzo prosta – ponieważ do wykonania tych czynności broker jest zobowiązany na podstawie postanowień ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym z dnia 22 maja 2003 r. (Dz.U.  Nr 124, poz. 1154).

Pracując od lat na rynku, również po stronie dostawców produktów ubezpieczeniowych (ubezpieczyciele), zdobyliśmy niezbędną wiedzę i doświadczenie. W naszej codziennej pracy kontaktujemy się z reprezentantami towarzystw ubezpieczeniowych, którzy kreują politykę produktową, przez co możliwe staje się uzyskanie autorskich, indywidualnych rozwiązań ubezpieczeniowych, zaspakajających szereg oczekiwań ubezpieczającego, odbiegających od standardowej oferty rynku.

Obszar likwidacji szkód – ważny element procesów

Przewidywalność procesu i określenie reguł postępowania każdej ze stron umowy to fundamenty tego niezmiernie istotnego obszaru – można je osiągnąć poprzez wprowadzenie do programu ubezpieczeniowego procedur szkodowych, które ściśle opisują procesy, nie pozostawiając nic przypadkowi.

Kolejnym istotnym elementem obszaru jest kompetencja osób asystujących przy likwidacji szkód. W przypadku gdy do Państwa dyspozycji są osoby, które między innymi:

  • asystowały przy likwidacji kilkudziesięciu szkód spółki rynku paliwowego -  wartości roszczeń od 150.000 do 1.800.000 PLN;
  • zarządzały szkodami spółki zajmującej się transportem kolejowym – około 300 szkód o zróżnicowanej wartości i charakterze (między innymi: OCP, ubezpieczenie mienia, casco pojazdów szynowych);
  • brały udział przy likwidacji kilkuset szkód dużej międzynarodowej firmy z sektora budowlanego (między innymi: CAR/EAR, OC Ogólne, MB, cargo);
  • obsługiwały szkody trzech wiodących spółek transportowych (OCP, OCS) – przejęcie części obowiązków od ubezpieczyciela;
  • likwidowały szkody spółek z sektora nieruchomości komercyjnych i liderów sprzedaży detalicznej (sieci handlowe);
  • tworzyły procedury szkodowe dla klientów zatrudniających kilkadziesiąt tysięcy osób w ponad 150 lokalizacjach w Polsce;
  • brały udział w likwidacji problematycznych szkód osobowych; łączna liczba zgłaszanych roszczeń – ponad 5000 rocznie;

możecie być Państwo pewni, że likwidacja szkód jest prowadzona przez osoby właściwie do tego przygotowane.

Zaproszenie do współpracy

Serdecznie Państwa zapraszamy do kontaktu z nami. Jesteśmy przekonani, że bezpośrednie spotkanie – na którym zaprezentujemy w obszernym zakresie naszą wiedzę i doświadczenie, które pozostają do Państwa dyspozycji – będzie impulsem do nawiązania długiej i owocnej współpracy.

 
 
 
Strona główna    |    O nas    |    Zespół    |    Podejście    |    Referencje    |    Kontakt    |    Klient NAU